Wydział Zamówień Publicznych

ulica Podskarbińska 6, pokój 217 (II piętro)
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 509

e-mail: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl


Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – Michał Brysiak

telefon: 22 44 35 523

e-mail: mbrysiak@um.warszawa.pl