Zakres Działania Wydziału Oświaty i Wychowania

W Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe można załatwić sprawy dotyczące uzyskania:

  • dofinansowania różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy
    i prowadzonych przez podmioty niepubliczne z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
  • dofinansowania opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół i placówek Dzielnicy,
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek przekazanych do prowadzenia Dzielnicy,
  • informacji o Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

zapewnienia: dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz uczniom niepełnosprawnym dowozu do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.