Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ulica Podskarbińska 6, pokój 124, 134135 (I piętro)
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 179, 22 44 35 216

e-mail: pragapoludnie.zgo@um.warszawa.pl


Kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – Maciej Molasy

ulica Podskarbińska 6, pokój 124 (I piętro)
03-833 Warszawa

telefon: 22 44 35 178

e-mail: mmolasy@um.warszawa.pl


adres do korespondencji:
Urząd m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ulica Grochowska 274
03-841 Warszawa


Przyjęcia i obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa.